000001

Tomasz
Andrejuk

Montaż, efekty, realizator wizji. Montażysta kilkudziesięciu nagrodzonych dokumentów:
• Ambasador polskości (2006) reż. Beata Hyży-Czołpińska
• Partyzancka szkoła (2004) reż. Jerzy Kalina
• Za beczkę miodu (2003) reż. Mikołaj Wawrzeniuk
• W wyśnionej ojczyźnie (2003) reż. Jerzy Kalina
• Ostatni dyktator Europy? (2003) reż. Jerzy Kalina
• Proroczy żywot Eliasza (2003) reż. Beata Hyży-Czołpińska
• Pogoń za prawdą (2003) reż. Jerzy Kalina
• Getto (2003) reż. Beata Hyży-Czołpińska
• Portret sarmacki (2000) reż. Beata Hyży-Czołpińska